IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen voor de biologische kwaliteitselementen macrofyten en fytobenthos en uitwerken van een meetstrategie in functie van de Europese Kaderrichtlijn Water

More:  Institute 
Reference no: 05/015
Period: September 2005 till March 2006
Status: Completed

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Abstract:
Bepaling van de referentiecondities per waterlooptype en doelstellingen per waterlichaam voor de kwaliteitselementen macrofyten en fytobenthos; opstellen van een meetnetvoorstel voor waterlopen voor de kwaliteitselementen macrofyten en fytobenthos

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute