IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwikkelen van een monitoringsysteem en een beoordelingsmethode voor macrofyten in oppervlaktewateren in Vlaanderen overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water

More:  Institute | Dataset 
Acronym: Macrof1_REFCOND
Period: September 2002 till December 2003
Status: Completed

Institute  Top | Dataset 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Abstract:
voorstellen en toepassen van ecologische beoordelingsmethoden voor macrofyten in waterlopen en meren i.f.v. Europese Kaderrichtlijn Water

Dataset  Top | Institute 
  • Macrof_I_REFCOND: Macrofytendatabank MF1, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Dataset