IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Biodiversity and seasonality of benthic macroalgae around Socotra, Yemen. I

More:  Institutes 
Dutch title: Biodiversiteit en seizoenaliteit van de benthische macrowieren rond Socotra, Jemen. I
Reference no: 1190900N
Period: October 1999 till September 2001
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Fycologie, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), more, sponsor

Abstract:
De intertidale en subtidale wiervegetaties van de verschillende ecosystemen van de Socotra Archipel worden onderzocht. De initiële stappen zijn gericht op de determinatie en de systematiek van de bemonsterde wieren. Nadien zullen de gemeenschapsstructuur en de seizoenaliteit van de macrowiervegetaties van Socotra en het Arabische Schiereiland vergeleken worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes