IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Providing a Flemish staff member to the Schelde InformatieCentrum for communication in the framework of the long-term planning for the Scheldt estuary - part V
www.scheldenet.be

More:  Institutes 
Dutch title: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel V
Acronym: SIC V
Period: January 2009 till January 2010
Status: Completed

Institutes (3)  Top 

Abstract:
Het Schelde InformatieCentrum informeert en documenteert over het Schelde-estuarium (vanaf Gent tot aan de monding in Vlissingen). Het hoofddoel is het versterken van de kennis over en de betrokkenheid met het Schelde-estuarium. Er wordt naar gestreefd om alle belanghebbenden, professioneel en particulier, te informeren over en te betrekken bij het wel en wee van het estuarium in al zijn facetten. Naast de basistaken, worden een aantal projecten uitgevoerd die verband houden met de Schelde. Bij de opzet en de uitvoering hiervan staat het grensoverschrijdende van het Schelde-estuarium centraal.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes