IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Herhaling langdurige metingen Deurganckdok

More:  Institutes | Publication 
Reference no: WL MOD 596_07
Period: 2006
Status: In Progress

Institutes (2)  Top | Publication 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more, proposer

Abstract:
In februari 2005 werd de dijk tussen de Schelde en het Deurganckdok weggebaggerd. Voorafgaande simulaties met verschillende computermodellen gaven aan dat hoge aanslibbing te verwachten is in het dok. De modellen zijn echter niet in staat deze aanslibbing (en de factoren die hierop een invloed zouden kunnen hebben) exact te berekenen.

In 2006 publiceerde het WL een bestek met de opdracht om de aanslibbing in het Deurganckdok op te volgen aan de hand van de peilingen die op regelmatige tijdstippen door de Vlaamse hydrografie (afdeling Kust) worden uitgevoerd in het dok. De doelstelling van deze opdracht is tweeërlei. Op basis van de bodemkaarten wordt een analyse gemaakt van hoe snel de aanslibbing in het dok precies verloopt. Verder wordt ook nagegaan welke omgevingsfactoren mogelijk een invloed hebben op de aanslibbing in het dok.

De uitvoering van deze opdracht is ondertussen tweemaal met 1 jaar verlengd tot maart 2009.

Publication  Top | Institutes 
  • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Prediction of sediment mass accumulation in DGD: April 2006-2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication