IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Een zee van ruimte

More:  Institute 
Reference no: D2K/EFRO34/3.1
Period: September 2002 till September 2004
Status: Completed

Institute  Top 

Abstract:
Aan de kust komen heel wat activiteiten samen. Via geïntegreerd kustzonebeheer kunnen verschillende functies beter op elkaar afgestemd worden.
Via educatieve initiatieven voor scholieren, gezinnen en recreanten wenst men deze doelgroep te sensibiliseren. Het educatief gezelschapsspel 'Zeenario', tentoonstellingen en een vakoverschrijdend lessenpakket moeten bijdragen tot een verhoogde kennis van het duurzaam aanwenden van de Noordzee en haar rijkdommen. Daarnaast wordt binnen het project voorzien in veldwerk en exploratie.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute