IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Relaties in het voedselweb

More:  Institutes 
Parent project: LTV O&M Natuurlijkheid, more
Period: 2009

Institutes (2)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more, proposer

Abstract:
Vraag uit beheer en beleid
Hoeveel vogels kan het Schelde-estuarium herbergen, uitgaande van de hoeveelheid voedsel?

Onderzoek
Bodemdieren zoals wormen en schelpdieren vormen een belangrijke voedselbron voor veel vogels en vissen. De hoeveelheid bodemdieren is - samen met de oppervlakte van leefgebieden - bepalend voor het aantal vogels dat in het estuarium kan leven. Verschillende modellen leggen de relatie tussen habitatkenmerken, aantallen bodemdieren en aantallen vogels. In 2009 verkennen de onderzoekers welke modellen bruikbaar zijn voor het draagkrachtmodel.
Mogelijk is het zoöplankton ook een relevante factor voor het voorspellen van de hoeveelheid bodemdieren en de aantallen vogels. In 2009 vindt een onderzoek plaats naar het belang van zoöplankton en naar de meetbaarheid van deze diergroep.

Toepassing
Met deze inzichten kunnen beheerders en beleidsmakers beter beoordelen of ingrepen gevolgen hebben voor de vogelstand in het estuarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes