IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Barrières voor trekvissen in het stroomgebied van de Schelde

More:  Institutes 
Parent project: LTV O&M Natuurlijkheid, more
Period: 2009

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more, proposer

Abstract:
Vraag uit beheer en beleid
Wat is nodig om gezonde populaties trekvissen terug te krijgen in het Schelde-estuarium?
Aan welke moet de Schelde voldoen om gezonde populaties trekvissen terug te krijgen?

Onderzoek
De aanwezigheid van trekvissen is een belangrijk kenmerk van een gezond estuarium. In de afgelopen jaren hebben de onderzoekers in beeld gebracht welke eisen trekvissen aan hun leefgebied stellen en waar het aan ontbreekt in het Schelde-estuarium. Dit onderzoek bracht ook naar voren dat de omstandigheden voor trekvissen nu al iets beter zijn dan in het recente verleden: er blijken enkele zeer zeldzame vissoorten te leven, zelfs soorten die eerder geheel verdwenen waren.
In 2009 gaan de onderzoekers na welke maatregelen nodig zijn om trekvissen zoals de rivierprik en de fint weer in gezonde populaties terug te krijgen en of deze maatregelen haalbaar zijn. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het reconstrueren of verbeteren van paai- en opgroeigebieden.

Toepassing
Na afronding van dit onderzoek kunnen beheerders en beleidsmakers beter beoordelen welke maatregelen noodzakelijk zijn om kenmerkende trekvissen terug te krijgen in het estuarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes