IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Natuurpakket Westerschelde Middengebied
provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/westerschelde/
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/natuurpakket-westerschelde-middengebied/

Parent project: Scheldt Estuary Development Outline 2010: Natural quality Program, more
Status: In Progress
 Institutes 

Institutes (2)  Top 

Abstract
In de Westerschelde zal minimaal 600 hectare nieuwe getijdennatuur* worden aangelegd. Dit wordt verdeeld over het hele gebied.
Bij de keuze van de locaties houdt men rekening met drie ecologische** zones:

1. Mondingsbied: Vlakte van de Raan tot Vlissingen;
2. Vlissingen-Hansweert;
3. Hansweert-grens met België
In de zones 1 en 3 waren de projecten reeds voorgesteld in de Ontwikkelingsschets (Zwin en Hertogin Hedwigepolder). Het is de bedoeling dat in zone 2 concrete natuurprojecten worden aangewezen met een oppervlakte van minimaal 300 hectare.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes