IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Europese 'Vogel'-richtlijn 79/409/EEG en 'Habitat'-richtlijn 92/43/EEG: afbakenen van zoekzones ten behoeve van compensaties voor het areaalverlies in Zeebrugge van respectievelijk de speciale beschermingszone 'de Polders van de Oostkust' en …

More:  Institutes 
Reference no: OL200100036
Period: August 1999 till October 1999
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • ESHER milieu & natuur, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos (ANB), more, sponsor

Abstract:
Europese 'Vogel'-richtlijn 79/409/EEG en 'Habitat'-richtlijn 92/43/EEG: afbakenen van zoekzones ten behoeve van compensaties voor het areaalverlies in Zeebrugge van respectievelijk de speciale beschermingszone 'de Polders van de Oostkust' en het kandidaat-bijzonder natuurbehoudgebied 'de Zilte Poldergraslanden'

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes