IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ecologisch monitoringsprogramma alternatieve stortlocaties Westerschelde

More:  Institute 
Reference no: 16EB/06/12
Period: 2006

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, sponsor

Abstract:
De opdracht heeft tot doel een monitoringprogramma uit te voeren voor het verder opvolgen van ecologische ontwikkelingen, die mogelijk optreden na uitvoering van een stortproef van zand nabij de zeewaartse tip van de plaat van Walsoorden in de Westerschelde

De totale opdracht bestaat uit 2 deelopdrachten:
Deelopdracht 1: Een ecologisch monitoringprogramma met intensieve bodembemonstering, metingen van bodempeilveranderingen en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones (zowel subtidaal als intertidaal, nabij de plaat van Walsoorden).
Deelopdracht 2: Een ecologisch monitoringprogramma met intensieve bodembemonstering, metingen van bodempeilveranderingen en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones (zowel subtidaal als intertidaal, nabij de rug van Baarland/platen van Ossenisse (west)).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute