IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

120 Km Kustkwaliteit
www.veere.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=178&stukid=10752

More:  Institutes 
Period: 2008
Status: In Progress

Institutes (3)  Top 

Abstract:
De hoofddoelstelling van het project is het strand- en kustbeheer langs de Vlaams-Zeeuwse kustlijn duurzaam en innovatief te verbeteren c.q. te vernieuwen om daarmee het toeristisch-recreatief product van het gebied toekomstgericht naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Door het opschalen van deze toeristische troef wordt de concurrentiepositie van de kustgemeenten versterkt. Dit heeft een positief effect op de economische en sociale vitaliteit van het gebied. Voor het realiseren van de projectdoelstelling is gekozen voor de volgende 3 thema’s

- ecologisch en alternatief strandbeheer,

- bewaking en veiligheid en

- bereikbaarheid en toegankelijkheid.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes