IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Coastal Communities 2150
www.environment-agency.gov.uk/aboutus/wfo/128455.aspx

Acronym: CC2150
Period: January 2011 till 2014
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (5)  Top 
  • Provincie West-Vlaanderen; Gebiedswerking Kust, more
  • Provincie West-Vlaanderen, more
  • Environment Agency (EA), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, more
  • Wageningen University and Research Centre; Alterra, more

Abstract
De kust staat op een kantelmoment. Het is de hoogste tijd om na te denken hoe we in de toekomst omgaan met klimaatsveranderingen. Klimaatswijzigingen zullen de natuurlijke processen aan de kust versnellen en zullen verhoogde risico’s op overstromingen en erosie met zich mee brengen.
Met het project Coastal Communities, willen we samen met de bestuurders, ambtenaren van kustgemeenten, bewoners, gidsen,… nagaan hoe we mogelijke veranderingen van klimaat kunnen aangrijpen als een uitdaging. Via gerichte communicatie acties opgesteld met de betrokken actoren, willen we het bewustzijn over klimaatsveranderingen en de impact aan de kust verhogen.
In het project is er ook aandacht voor de ruimtelijke invulling van maatregelen waarmee we het hoofd willen bieden tegen het veranderende klimaat. Als finale doel willen we werken aan een geïntegreerde visie voor de kust. Het begrijpen van de standpunten van de sectoren laat toe, te werken aan het afstemmen van bovenlokale visies, en zo de basis te leggen voor toekomstige visievorming.
In dit project zijn drie procesmatige stappen:
1. Het werken aan draagvlak en samenbrengen van kennis
2. De betrokkenheid en het engagement verhogen via concrete communicatie producten
3. Samenwerken aan een lange termijnsvisie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes