IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Seaquid

More:  Institutes 
Period: November 2010 till April 2012
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek (ILVO), more, organiser
  • Zeebrugse Visveiling nv, more, partner

Abstract:
Het doel van het project is om de resultaten van sensorische keuringen met de KIM methode te vergelijken met de resultaten bekomen met het “Sequid” toestel en om dit toestel te valideren. Tot nu toe werd de Sequid enkel op visfilets gebruikt. Indien het gebruik van het toestel kan uitgebreid worden naar volledige vissen, biedt dit een groot voordeel voor de kwaliteitskeuringen in de visveiling. De keuringen zullen op een objectievere manier kunnen gebeuren. Daartoe zal er een bewaarproef opgestart worden voor verschillende, commercieel belangrijke soorten. Indien uit de eerste resultaten blijkt dat er significante verschillen worden gevonden tussen vissen van verschillende herkomst, zal hierop verder worden ingegaan. Als dit toestel inderdaad geschikt is om de sensorische KIM-keuring te vervangen, levert dit een belangrijk voordeel op voor de Vlaamse Visveilingen. De KIM-keuringen kunnen dan immers veel sneller gebeuren, er kunnen meer stalen genomen worden en de keuring kan objectiever gebeuren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes