IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Kleimineralogie als natuurlijke herkomst indicator van recent slib op de bodem en in suspensie in de Belgische Noordzee

More:  Institute 
Period: October 2009 till October 2013
Status: Completed

Institute  Top 
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; Afdeling Historische Geologie, more, executant

Abstract:
Met dit project wordt beoogd om een uitbreiding te maken van eerder onderzoek (aan de K.U.Leuven: thesis K. Fontaine 2003, thesis L. Grégoir 2004, doctoraatsthesis E. Zeelmaekers eind 2009) naar de herkomst van slibuit de Noordzee en fijne suspensiesediment en de transportbewegingen hiervan. De problematiek verkend in het doctoraat van Edwin Zeelmaekers (in voorbereiding, december), voornamelijk een kleimineralogisch-methodologische studie, heeft als één van de cases deze problematiek geanalyseerden aangetoond dat de mineralogie van het Noordzeeslib en de bodemplaat dezelfde is dan de (klei)mineralogie van de Schelde tot St-Amans en de Rupel. Hoewel dit een bijdrage in een complexe mineralogie is, is daarmeehet probleem eerder beter gedefinieerd dan opgelost en verdere uitwerking is het voorwerp van deze aanvraag. De resterende problematische punten: 1) Hoe komen verschillende heterogene riviersamenstellingen/aanvoer tot een homogene #gemengde# mariene signatuur in de veronderstelling

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute