IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Transferring Innovation for Maritime Economy

More:
Parent project: 2 Mers Seas Zeeën, more
Acronym: TIME
Period: January 2009 till December 2011
Status: Completed

Abstract:
Het TIME-project wil grensoverschrijdende samenwerking in de maritieme sector stimuleren met betrekking tot handel en technologie. In het kader van het project zullen duurzame bedrijfs- en technologieclusters worden ontwikkeld die de lokale handel moeten stimuleren.

Bij TIME werken drie bedrijfsinnovatiecentra, één uit Frankrijk, één uit Vlaanderen en één uit het VK samen, die ruime ervaring hebben met innovatiebeheer. Zij zullen de behoeften en kansen in kaart brengen en de klantorganisatie helpen bij het afsluiten van overeenkomsten en het uitvoeren van grensoverschrijdende innovatieve projecten.

Voor iedere activiteit zal een analyse worden uitgevoerd van de toeleveringsketen van een sector, om na te gaan waar zich zwakke punten en tekortkomingen bevinden en wie – onderzoekslaboratoria of technologiebedrijven - de technologie zou kunnen leveren om deze te verhelpen. Vervolgens vindt op basis van interviews het ‘matchingproces’ plaats, waarin de grensoverschrijdende samenwerkingsmogelijkheden verder worden onderzocht.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top