IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Transformatie van havens om het sociaaleconomische klimaat van kustgebieden te versterken

More:  Institutes 
Parent project: 2 Mers Seas Zeeën, more
Acronym: TRANSCOAST
Period: July 2008 till June 2013
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Provincie Zeeland, more, partner
  • Gemeente Sluis, more, partner

Abstract:
De belangrijkste doelstelling van TRANSCOAST is om de economische vitaliteit van kustregio’s in het 2 Zeeën-gebied te versterken. Daartoe zal ondersteuning worden geboden bij de planning, ontwikkeling en implementatie van maatregelen om vervallen en verwaarloosde havengebieden nieuwe functies te geven, met name als jachthavens en faciliteiten voor waterrecreatie en toerisme (pleziervaart, watersport).

De partners (die afkomstig zijn uit het hele programmagebied) zijn allemaal al bezig met of hebben plannen voor een transformatie van vervallen havens. Dit moet een socio-economische impuls geven aan de betreffende steden en regio’s. Hierbij willen de partners graag gebruikmaken van elkaars ervaring.

De belangrijkste activiteit is de renovatie van vervallen havens. Maar de partners zullen bijvoorbeeld ook werken aan de veiligheid van de havens, een van de voorwaarden om te komen tot een succesvolle transformatie van commerciele haven naar jachthaven. Het samenwerkinsverband zal ook de lokale gemeenschappen betrekken bij dit transformatieproces, om hen aan te moedigen om te profiteren van deze ontwikkelingen: bij hun dagelijks leven, hun werk, bij recreatie en voor hun algemene leefkwaliteit.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes