IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Gebiedsvisie voor het grensoverschrijdende uitgebreide Zwin, inclusief een beheerplan en monitoring voor het uitgebreide Zwin aan Vlaamse zijde

More:  Institutes 
Reference no: ANB/WVL/2009/008
Acronym: BEMONA
Period: May 2010 till May 2015
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos; Afdeling West-Vlaanderen; Cel Beheer, more, sponsor
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more

Abstract:
De doelstellingen van deze studieopdracht zijn:
1° Een gebiedsvisie voor het grensoverschrijdende, uitgebreide Zwin
2° Een actueel beheerplan voor het uitgebreide Zwin aan Vlaamse zijde dat het vooropgestelde beheer voor de volgende 27 jaar weergeeft en een bondige synthesenota van dit beheerplan (inclusief belangrijke figuren).
3° Monitoring van de grootschalige werkzaamheden aan Vlaamse zijde in het kader van de uitbreiding van het Zwin en monitoring van het beheer dat wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit Gent en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Deelopdracht Universiteit Gent = Marien Biotisch milieu (benthos en nekton fauna)

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes