IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Monitoring en modellering van veranderingen in kust, vegetatie en biodiversiteit in natuurlijke en gerestaureerde mangrovewouden op fundamenteel en toegepast niveau

More:  Institutes 
Reference no: 1237802N + 1237805N
Period: October 2001 till December 2010
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Biologie; Ecology and Biodiversity; Laboratorium voor Algemene Plantkunde en Natuurbeheer (APNA), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), more, sponsor

Abstract:
De modellering van toekomstige scenario's van ontwikkelingen en veranderingen in bedreigde ecosystemen zoals mangroven is een uitdaging voor de wetenschap en voor ecosysteembeheer, maar vereist drie elementen : ten eerste, een cartografische retrospectie over verschillende jaren en eeuwen om de dynamiek van het verleden en het heden van het ecosysteern te beschrijven en te begrijpen; ten tweede, een werkbaar simulatiemodel; en ten derde, een reeks randgegevens die het model optimaliseren (bv. meteorologische gegevens). Deze zijn samen met de vereiste expertise aanwezig en vormen dus de ideale uitgangssituatie. De retrospectieve onderzoeksaanpak draagt bij tot het verkrijgen van fundamentele inzichten in zowel de menselijk-geïnduceerde als in de natuurlijke dynamiek van ecosystemen, Het model met de randgegevens laat toe om toekomstige stochastische impacten (bv, meteorologische, klimatologische of menselijke context) of beheermaatregelen in te brengen en de impact ervan te kwantificeren en te kwalificeren. Deze toekomstige scenario's kunnen via numerieke simulaties worden gevisualiseerd op basis van reële terreingegevens. In dit onderzoeksperspectief wordt er vnl. toegespitst op de verdere ontwikkeling van het Kiwi-model met als toepassing de theoretische beschrijving van ecosysteemstabiliteit.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes