IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Fundamental and ecological aspects of the mangrove-ecosystem and its evolution under increasing anthropogenic pressure

More:  Institutes 
Dutch title: Fundamenteel ecologische aspecten van het mangrove-ecosysteem en hun evolutie onder toenemende anthropogene druk
Reference no: G005696N
Period: January 1996 till December 1999
Status: Completed

Thesaurus terms: Biology; Chemistry; Coastal waters; Mangroves; Man-induced effects
Geographical term: ISW, Kenyan Coast [Marine Regions]

Institutes (5)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), more
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Ecologie en Systematiek (ECOL), more
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Biologie; Ecology and Biodiversity; Laboratorium voor Algemene Plantkunde en Natuurbeheer (APNA), more
  • Ghent University; Faculty of Bioscience Engineering; Department of Forest and water management; Laboratory of Forest management and spatial information techniques (FORSIT), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), more, sponsor

Abstract:
De doelstellingen van het project zijn :
1. De opbouw van een betere kennis van fundamenteel ecologische aspecten van het mangrove-ecosysteem.
2. Evolutie van mangrove-ecosystemen onder toenemende anthropogene druk onder invloed van rechtstreekse factoren en van onrechtstreekse effecten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes