IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Natuurherstelplan voor het Oud Fort Isabella en omgeving, te Knokke-Heist

More:  Institutes 
Period: July 2001

Institutes (2)  Top 
  • West-Vlaamse Intercommunale (WVI), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos (ANB), more, sponsor

Abstract:
Bedoeling van dit project was via biologisch, historisch en hydrologisch onderzoek te komen tot een herstelplan voor een verdwenen fort te Knokke. Het rapport stelt een zachte reconstructie voor van dit aarden fort, waarbij de impressie gegeven wordt hoe het fort er uitzag (aarden wallen, omgeven door water), zonder een exacte replica te zijn. Essentieel bij het ontwerp is historische correctheid gekoppeld aan mogelijkheden voor weidevogels, boomkikker, flora en vegetatie van kamgrasland en brak watervegetaties. Er wordt geen vreemd materiaal aangewend bij het herstel en er wordt niet vergraven aan de historische relicten van sluizen etc die nog aanwezig zijn

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes