IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Effecten van aggregaatextractie op de zeebodem en het mariene bodemleven

More:  Institute 
Status: In Progress

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Aquatisch Milieu en Kwaliteit, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute