IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

ZeeTex

Period: October 2012 till September 2014
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Flanders' Maritime Cluster (FMC), more
  • Pôle AQUIMER, more
  • Uptex, more

Abstract
Het project wil, samen met de maritieme bedrijven uit de regio, het gebruik en de ontwikkeling van innovatieve textielproducten voor maritieme toepassingen verkennen en stimuleren.

Vlaanderen en Noord-Frankrijk beschikken over een belangrijke maritieme industrie, met activiteiten over de hele wereld. Ook de textielindustrie is in deze regio’s een belangrijke economische sector. Met het Zeetex-project willen we de concurrentiepositie van de Vlaamse maritieme industrie verstevigen door deze te kruis bestuiven met innovatieve concepten uit de textielindustrie.

Dankzij de mondialisering en toenemende exploitatie van activiteiten op en rond de zee, is de mariene en maritieme industrie een zeer interessant en groeiend toepassingsdomein voor flexibele en rigide textiel- en composietmaterialen. Diverse textiel- en textiel gebaseerde producten kunnen gebruikt worden bij waterbouw, maritiem transport, energiewinning, kleding, etc. Daardoor is de maritieme sector één van de meest dynamische sectoren met buitengewone groeikansen voor de technische textielmaterialen.

Het project ZeeTex werd opgestart door een partnership tussen Flanders’ Maritime Cluster, Centexbel, Up-Tex en Pôle Aquimer, en heeft een totaal budget van € 665.636,83. Het project zal een platform creëren waar bedrijven uit de maritieme en textiel sector uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk elkaar zullen ontmoeten, met de finaliteit om economische samenwerkingen op te zetten. Hierbij wordt er gefocust op 4 deelgebieden: nl. veiligheid & bescherming voor de maritieme beroepen, bescherming & inrichting van de kustzone, visserij & aquacultuur en zeevaart & scheepsbouw.

Tijdens het 2-jarig project, dat start in oktober; willen we een aantrekkelijke « Zee & Textiel » cluster op Europees niveau worden. Dit willen we realiseren door het structureren van vraag & aanbod in termen van textielproducten voor maritiem gebruik en het opbouwen van een netwerk van textiel- en maritieme actoren. Daarnaast willen we innovatieve samenwerkingsprojecten faciliteren, initiëren en begeleiden, hierbij gebruik makend van de beschikbare competenties van de onderzoekscentra. Bovendien kunnen we ook gratis consultancy aanbieden en/of bijkomende studies voorstellen aan de bedrijven om hen te begeleiden in hun innovatieprojecten.

Flanders’ Maritime Cluster wil met dit project Vlaanderen op de kaart zetten als innovatieve en vooruitstrevende regio met betrekking tot maritieme technologie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes