IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Vistraject

More:  Institutes 
Period: May 2012 till January 2014
Status: Completed

Institutes (5)  Top 
  • Rederscentrale cv, more, promotor
  • Natuurpunt, more, promotor
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek (ILVO), more, partner
  • Provincie West-Vlaanderen, more, partner
  • Vlaamse overheid, more, partner

Abstract:
‘Vistraject’ is een initiatief van de Rederscentrale, Natuurpunt en ILVO. Het project vertrekt vanuit de doelstellingen van het maatschappelijk convenant dat op 30 augustus 2011 werd ondertekend door de minister bevoegd voor visserij, het departement Landbouw en Visserij, ILVO, de Rederscentrale en Natuurpunt. Hiermee is een breed gedragen intentie onderschreven om te komen tot een tweevoudig doel: enerzijds het bevorderen van een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde visserij en anderzijds de wil om de weg naar een steeds duurzamere visserij verder te ontwikkelen via medewerking aan gepaste initiatieven. Uitvoering geven aan dit convenant vereist een multi-disciplinaire aanpak waarbij iedere partner vanuit de eigen kennis, competentie en maatschappelijke gedragenheid een inbreng doet in een op te bouwen groeipad naar de gewenste evolutie.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes