IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

SPEKVIS

More:  Institutes 
Period: August 2013 till December 2014
Status: Completed

Institutes (3)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek (ILVO), more, promotor
  • Vlaamse overheid, more, partner
  • Provincie West-Vlaanderen, more, partner

Abstract:
Het project SPEKVIS gaat op zoek naar alternatieve materialen voor de spekking. Spekking is het losse touwwerk dat het net moet beschermen tegen slijtage door het slepen op de zeebodem tijdens het vissen. Tijdens het slepen wordt deze spekking uitgerafeld en gefragmenteerd, waardoor uiteindelijk een groot deel van de spekking, die uit het synthetisch materiaal polyethyleen bestaat, verloren gaat op zee. Met dit project wordt de brug geslagen naar de textielsector, die al heel wat expertise heeft met alternatieve materialen.

Een eerste stap is het in kaart brengen van de functie van spekking is, welk materiaal momenteel wordt gebruikt, welke de vereiste eigenschappen zijn en hoeveel er precies wordt gebruikt.

Vervolgens zal er een overzicht gemaakt worden van bestaande alternatieven voor polyethyleen en van lopend onderzoek naar biologisch afbreekbare materialen en naar de degradeerbaarheid van polyethyleen. Bij de zoektocht naar alternatieven voor spekking zal rekening gehouden worden met de vereiste eigenschappen van het materiaal (duurzaam, waterafstotend, licht, goedkoop…) en zullen zowel natuurlijke (vb. vlascomposieten en cellulosecomposieten) als synthetische (vb. polybutyleensuccinaat) biodegradeerbare alternatieven worden overwogen. Aangezien biologisch afbreekbare materialen een specifieke sector vormen, wordt expertadvies ingewonnen bij gespecialiseerde organisaties en bedrijven, o.a. het Vlaamse onderzoekscentrum voor textiel Centexbel, het Nederlandse API instituut voor toegepaste polymeerinnovatie en het Zeetex-project.

Om een alternatief te implementeren in de sector is het essentieel dat de productie ervan rendabel is, dat het product betaalbaar is, en dat reders, vissers en andere gebruikers bereid zijn om het nieuwe product te evalueren en te gebruiken. In dit deel van de studie zal dan ook de haalbaarheid van de introductie van een aantal geschikte alternatieven worden nagegaan op basis van beschikbaarheid van producenten, prijszetting, grootte van de markt en jaarlijks verbruik. Ook voor dit aspect van de studie zal nauw worden samengewerkt met experts uit de textielsector.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes