IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Stroomatlas sluis van Wintam

More:  Institutes | Publications 
Reference no: WL 12_101
Period: August 2012
Status: In Progress

Institutes (2)  Top | Publications 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeekanaal, more, proposer

Abstract:
Detailmodellering van het stromingsklimaat in de toegang naar de sluis van Wintam. Te leveren produkt is een rapport met stromingspatronen voor verschillende condities van het getij dat dienstig is voor de verdere analyse van een daar bestaande problematiek van het gebruiken van sleepvaartuigen tbv de scheepvaart. Wellicht in-situ metingen uit te voeren voor calibratie/validatie van het numeriek detailmodel.

Publications (2)  Top | Institutes 
  • Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Stroomatlas sluis van Wintam: deelrapport 1. Numeriek 2D model. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_101. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 53 + 70 p. bijlagen pp., more
  • Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Stroomatlas sluis van Wintam: deelrapport 2. Stroomatlas vak monding Rupel - Hemiksen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_101. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 90 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications