IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Aquavalue
www.flanders-maritime-cluster.be/content/project-aquavalue

Period: October 2014 till September 2015
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (7)  Top 
 • Sioen Industries NV, more, co-ordinator
 • Inve Technologies NV, more, partner
 • eCOAST, more, partner
 • Universiteit Gent (UGent), more, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), more, partner
 • Flanders' Maritime Cluster (FMC), more, partner
 • Dredging, Environmental & Marine Engineering NV; Dredging International NV (DI), more, partner

Abstract
Aquacultuur is vandaag nagenoeg onbestaande in Vlaanderen maar wereldwijd een sterk groeiende miljardenindustrie. Toch beschikt Vlaanderen over heel wat industriële en academische kennisspelers in de aquacultuurwaardeketen. Door de transitie van visserij en traditionele aquacultuur naar geïntegreerde aquacultuur, die momenteel plaats vindt, ontstaan grote business-opportuniteiten, ook voor Vlaamse bedrijven. AQUAVALUE heeft tot doel om een roadmap voor geïntegreerde aquacultuur voor Vlaanderen op te stellen, waardoor de in Vlaanderen aanwezige expertise optimaal gevaloriseerd kan worden . Het uiteindelijke doel van deze roadmap-oefening is om, in overleg met alle relevante actoren in Vlaanderen, een aantal kansrijke pilootprojecten te definiëren.

Gedurende de projectperiode van 12 maanden (1 oktober 2014 – 30 september 2015) zullen de volgende projectdoelstellingen worden nagestreefd:

 • In kaart brengen van de state of the art m.b.t. (geïntegreerde) aquacultuur (op Vlaams/Belgisch, Europees en wereldniveau)
 • Waardeketenanalyse en vermarktingspotentieel bepalen van geïntegreerde aquacultuur-productie voor Vlaanderen (zowel de eindproducten als de benodigde technologie, diensten en kennis)
 • Identificatie en kwantificatie van het innovatiepotentieel m.b.t. geïntegreerde aquacultuurproductie voor Vlaanderen (zowel de eindproducten als de benodigde technologie, diensten en kennis)
 • Technisch/economische definitie van 2-4 pilootprojecten


De uitvoering van dit roadmap-project zal gebeuren door een combinatie van desktop research, individuele en groepsinterviews en interactieve workshops met relevante actoren in Vlaanderen. Het project zal worden gedragen door een Vlaams, sterk industrie-gedreven consortium (8 bedrijven, 2 kenniscentra en 1 sectororganisatie) dat een groot deel van de waardeketen afdekt.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes