IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Berekening krachten op passerende schepen mbv ROPES potentiaalsoftware

More:  Institute 
Reference no: WL 15_011
Period: January 2015
Status: In Progress

Institute  Top 

Abstract:
Het bepalen van krachten op elkaar passerende schepen kan enerzijds experimenteel gebeuren in de sleeptank, en anderzijds met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) software. Deze experimentele en numerieke methoden worden niet veel toegepast omdat ze beiden zeer veel tijd vergen. Een alternatief is het gebruik van software op basis van de niet-viskeuze potentiaal methode (ROPES). Hiermee is het mogelijk om op zeer korte tijd (ordegrootte enkele uren) een goed beeld te krijgen van de krachten die optreden als twee schepen elkaar passeren. Tijdens dit project wordt output van de software ROPES vergeleken met de resultaten van eerder uitgevoerde sleeptank proeven en CFD berekeningen uitgevoerd tijdens project 00_057 met behulp van de CFD software FINE/Marine.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute