IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Het inschatten van de overlevingskansen van platvis na teruggooi in de boomkorvisserij in het kader van de uitzonderingsmaatregel van de aanlandingsplicht

More:  Institute 

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek (ILVO), more

Abstract:
Het project Overleving werd opgestart naar aanleiding van de aanlandingsplicht – ook wel discard ban genoemd – die door de EU gefaseerd wordt ingevoerd in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid vanaf januari 2015. De aanlandingsplicht houdt in dat alle vangsten van soorten waarvoor een quotum wordt vastgelegd moeten worden aangeland, en dat geldt zowel voor maatse als ondermaatse vissen. De aanlandingsverplichting mag echter in geen geval leiden tot het verhogen van de vissterfte. Als wetenschappelijk kan aangetoond worden dat ondermaatse vissen de vangst, het sorteren en het overboord gooien kúnnen overleven, dan voorziet de wetgeving in een uitzonderingsmaatregel voor de aanlandingsplicht. Het doel van het project was dan ook om na te gaan hoe groot de overlevingskansen zijn van de belangrijkste doelsoorten van de Belgische visserij, de platvissen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute