IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Remote detection and sediment mobility in the Belgian coastal zone

More:  Institutes 
Reference no: T3/D2
Period: May 1993 till September 1995
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geografie; Afdeling Fysische Geografie, more
  • Belgian Science Policy (BELSPO), more, sponsor

Abstract:
Studie van de sedimentmobiliteit in relatie tot de problematiek van de
kusterosie en van de zeebodemstabiliteit.

1. Sequentiële en occasionele (bvb. bij storm) terreinbemonsteringen.

2. Integratie van de bathymetrische gegevens en gegevens betreffende de golfrichting, geleverd door de onderzoekeenheid van de ULg (fiche D.1).

3. Integratie van bestaande akoustische en morfometrische gegevens.

4. Analyse van optische satellietbeelden.

5. Vergelijkende studie van de informatie bekomen via de diverse types gegevens.

6. Studie van het causaal hydrodynamisch aspect en kartografie van de resultaten.

Samenwerking met de onderzoekeenheid van de ULg (fiche D.1)

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes