IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Validation and improvement of the quality of the operational model to forecast the wave and swell field on the Belgian continental shelf, on the basis of satellite data (primarily ERS-1)

More:  Institutes 
Reference no: T3/D3
Period: May 1993 till December 1995
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), more
  • Belgian Science Policy (BELSPO), more, sponsor

Abstract:
De wind- en golfgegevens afkomstig van satellieten (de altimeter, SAR) zijn van groot belang voor de modellen ter voorspelling van de deining, waarvan de resultaten gebruikt worden voor de toegangsprocedures van grote schepen in kusthavens.

De uit te voeren onderzoektaken bestaan uit:

1. Verwerking van de satellietgegevens, kwaliteitscontrole, interpolatie in de tijd en ontwikkeling van de pseudo-geobserveerde golfpatronen.

2. Validatie van het golfmodel, statistische vergelijking van de modelresultaten en de observaties, met specifieke aandacht voor het Belgisch continentaal plat en de gebieden rakend aan de ruimtelijke grenzen van het model.

3. Selectie, na evaluatie, van de meest aangewezen techniek voor de gegevensassimilatie en implementatie van deze techniek in het golfmodel.

4. Nieuwe validatie van het golfmodel, aangevuld met de module van de gegevensassimilatie.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes