IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Study of distinct and sudden climatic fluctuations, not directly linked to astronomical causes and attributed to the post-glacial reorganisation of the global atmospheric and oceanic circulations

More:  Institutes 
Reference no: GC/D/15
Period: December 1990 till November 1994
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Université Catholique de Louvain; Département de Géologie et Géographie; Unité de géologie, more
  • Belgian Science Policy (BELSPO), more, sponsor

Abstract:
A. Precieze definiëring van de "shorts events" van de late ijstijd: specificiteit, intensiteit, datering. Vergelijking met andere oudere "shorts events" die echter ook in de laatste ijscyclus plaatsvonden (Montaigu, Melisey I en II).

B. Interpretatie van de resultaten in het licht van de theoriën en modellen van oceaan- en luchtcirculatie om de niet-astronomische oorzaken van de klimaatveranderingen te helpen bepalen.

De studies die met het DPWB-programma verbonden zijn, worden ingepast in die welke opgezet worden op het Europese Continent langsheen een doorsnede van zuid naar noord, waarop de vergelijkingen van west naar oost zullen komen. Het zal gaan om pluridisciplinaire studies (pollen, diatomeeën, ostracoden, microsedimentologie), in hoofdzaak over monsters die na boringen werden genomen op voorafgaandelijk geselecteerde plaatsen.

De DPWB zullen vooral het palynologische gedeelte van de studie financieren. De analyseresultaten zullen met andere gegevens worden vergeleken en bovendien verwerkt en opgenomen in de gegevensbank van Marseille.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes