IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Natuurinrichtingsproject: Oosthoekduinen

More:  Institutes 
Reference no: OL200000437
Period: August 1999

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse Landmaatschappij; Afdeling Brugge, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos (ANB), more, sponsor

Abstract:
Deeltaken:

-Voor een smalle strook duin-polderovergang nabij het Westhoekreservaat werd een natuurinrichtingsproject opgestart. Het eindresultaat van een natuurinrichtingsproject is zeer uitvoeringsgericht.

-Het natuurinrichtingsproject kadert in het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (21 oktober 1997) en moet getoetst worden aan de doelstelling van de landinrichting.

(Looptijd: ongeveer 5 jaar)

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes