IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Bepalen van het emissiereductiepotentieel voor diverse polluenten naar het compartiment lucht binnen de sector van de raffinaderijen in Vlaanderen. Emissiereductieprogramma 3de Noordzeeconferentie

More:  Institute 
Reference no: OL200100012
Period: January 2001 till February 2002
Status: Completed

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNa-raad), more, sponsor

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute