IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Actualisatie van de Vlaamse stofdossiers en opstellen van reductieprogramma's voor hexachloorbenzeen en hexachloorbutadieen. Slotverklaring 4de Noordzeeconferentie

More:  Institute 
Reference no: OL200100507
Period: December 2000

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more, sponsor

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute