IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

The Flemish dialect vocabulary of the sea-fishery
www.flwi.ugent.be/dialect/visserijkaarten/

More:  Institutes 
Dutch title: De dialectwoordenschat van de vlaamse zeevissers
Reference no: P102/110C2397
Period: October 1997 till September 1999
Status: Completed

Institutes (2)  Top 

Abstract:
Eind 2000 verscheen een nieuw woordenboek met de dialectische vakterminologie die de traditionele Vlaamse zeevissers gebruik(t)en bij het benoemen van handelingen, technieken, levende wezens, voorwerpen, verschijnselen, enz., terwijl ze hun beroep uitoefenen. Het boek, De zeevisser, is een aflevering van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), een taalwetenschappelijk project van de Universiteit Gent, dat sedert 1972 de dialectwoordenschat verzamelt van West-, Oost-, Zeeuws- en Frans-Vlaanderen en in afzonderlijke woordenboeken publiceert. Het project over de zeevisserijtaal heeft drie jaar geduurd en liep in samenwerking met het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke en de gemeente Koksijde. Uitvoerster van het project en auteur van het woordenboek is Roxane Vandenberghe. De Zeevisser is een standaardwerk van bijna 900 bladzijden, dat meer dan 10.000 verschillende dialectwoorden bevat en geïllustreerd is met zo'n 220 woordkaartjes en 250 tekeningen en foto's.

Het dialectwoordenboek is thematisch ingedeeld in zeven grote hoofdstukken en elk hoofdstuk wordt ingeleid door een beknopte historische en technische toelichting. Binnen elk hoofdstuk zijn de verschillende dialectwoorden dan nog eens per onderwerp en per begrip geördend : er werden in totaal zo'n 1.222 begrippen mondeling opgevraagd. In het boek wordt per begrip telkens eerst een betekenisomschrijving gegeven van de zaak of handeling. Dan volgen in alfabetische volgorde de opgetekende dialectwoorden die bij dat begrip horen. Bij elk dialectwoord wordt daarna vermeld waar het precies aan de Vlaamse kust voorkomt. Op die manier kan de aflevering gelezen worden als een "echt" boek. Voor de lezer die De Zeevisser wil gebruiken als een woordenboek in de ware zin van het woord of als een naslagwerk, staan achteraan enkele alfabetische registers.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes