IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Scientific support for the permanent project group of the Flemish Integrated Water consultation Committee

More:  Institutes | Projects 
Dutch title: Wetenschappelijke ondersteuning van de permanente projectgroep van het Vlaams Integraal wateroverlegcomite
Reference no: P106/BIOL004036
Acronym: VIWC
Period: June 2000 till October 2004
Status: Completed

Institutes (2)  Top | Projects 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more
  • Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC), more, sponsor

Child projects (3)  Top | Institutes 
  • Scientific support for the permanent project group of the VIWC: 2000-2002, more
  • Scientific support for the permanent project group of the VIWC: 2002-2003, more
  • Scientific support for the permanent project group of the VIWC: 2003-2004, more

Abstract:
De opdracht behelst volgende doelstellingen : a) wetenschappelijke voorbereiding en uitwerken van een conceptueel kader voor het beleid inzake het Vlaams Integraal wateroverleg b) de wetenschappelijke ondersteuning, begeleiding, follow up en coordinatie van projecten en opdrachten van de permanente werkgroep van het VIWC c) het voorstellen en uitwerken van een communicatiestrategie mbt. het VIWC.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Projects