IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Development of a multidisciplinary geographical informationsystem (GIS) in the area of Guayaquil in order to monitor the modellisation of the Guayas estuarium and the Estero Salado

More:  Institutes 
Dutch title: Opbouw van een multidisciplinair geografisch informatie systeem (G.I.S.) van het gebied rond Guayaquil met het oog op de monitoring en de modellisatie van het Guayas estuarium en de Estero Salado
Reference no: P101/ABOS20614; P101/2962310629
Period: 1996 till December 1998
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Algemene Elektriciteit en Instrumentatie (ELEC), more
  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, more, sponsor

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes