IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Marine geology : Fase 2 - Partim actual sediment and morfodynamics

More:  Institute 
Reference no: P102/12050290
Period: 1990 till October 1995

Institute  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geografie; Afdeling Fysische Geografie, more

Abstract:
Studie van de mariene morfodynamiek en sedimentdynamiek met behulp van akoestische teledetektiemiddelen (bathymetrie en side-scan sonar) en monstername (oppervlaktebemonstering). Integratie van de meettechnieken met de mogelijkheden geboden door het oceanografisch schip "Belgica". Ontwikkeling van de vereiste meet- en verwerkingssystemen en software. Verdere uitwerking en consolidatie van de resultaten van de eerste onderzoeksfase.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute