IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945
Gilis, Ch. (1946). Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij. Bestuur van het Zeewezen = Administration de la Marine: Brussel. 116 pp.
Part of: Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij. Bestuur van het Zeewezen: Brussel, more

Available in  Author 
Document type: Annual report

Keywords

Author  Top 

Content
  • Gilis, Ch. (1946). Belgische visscherij in 1945 = La pêche belge en 1945, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 5-59, more
  • Gilis, Ch. (1946). Toestand van de Belgische visschersvloot sinds 1939 en hare evolutie in den loop van 1945 = Situation de la flotte de pêche belge depuis 1939 et son évolution dans le courant de l'année 1945, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 60-93, more
  • Gilis, Ch. (1946). Belgische visschersvaartuigen in Engeland gedurende den oorlog 1940-1945 = Bateaux de pêche belges en Angleterre pendant la guerre 1940-1945, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 94-101, more
  • Gilis, Ch. (1946). Ijle haringconcentratie op de Belgische kust tijdens de winter 1945-1946 = Concentration de harengs guais sur la côte belge au cours de l'hiver 1945-1946, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 102-116, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author