IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

BEON-studie naar de effecten van de teruglopende nutriëntenbelasting van de Nederlandse kustzone
Boddeke, R.; Hagel, P. (1994). BEON-studie naar de effecten van de teruglopende nutriëntenbelasting van de Nederlandse kustzone. BEON Rapport = BEON-report(17). [S.n.]: [s.l.]. 3-21 pp.
Part of: BEON Rapport = BEON-report. Programma Bureau BEON: Den Haag. ISSN 0924-6576, more

Available in Authors 

Authors  Top 
  • Boddeke, R.
  • Hagel, P.

Abstract
    In 1993 is, in het kader van door BEON medegefinancierde projecten, onderzoek verricht naar ecologische effecten van de sedert 1981 teruglopende nutriënten-belasting, in het bijzonder van de fosforbelasting, van de Nederlandse kustzone. Het onderzoek had vooral betrekking op de invloed van de eutrofiëring op de garnaal en predatoren van de garnaal in het kustgebied van Noord- en Zuidholland en de Westelijke Waddenzee. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het recruitmentsucces van de garnaal in het kustgebied tussen Goedereede en Den Helder in 1993 aanzienlijk is afgenomen in vergelijking met de beginjaren 80.Deze waarneming sluit aan bij de teruglopende garnaalvangsten per visdag in dit kustgebied. De verspreiding van garnalen in de kustzone in 1993 suggereert dat op dieptes van 10-15 meter onvoldoende voedsel aanwezig was voor een voortgezette groei, ondanks de aangetroffen lage dichtheden vergeleken met de beginjaren 80.Hoewel de dichtheden van het dikkopje, de enige relevante predator van juveniele garnalen in april-juni, bleken te zijn toegenomen, lijkt het effect daarvan gering.In juni 1993 zijn eiconcentraties van ansjovis in de westelijke Waddenzee vastgesteld. Aanzienlijke ecologische veranderingen in de westelijke Waddenzee in de laatste jaren, parallel aan een sterke daling van de fosforbelasting via de Afsluitdijksluizen, zijn ondermeer tot uiting gekomen in een grotere helderheid van het water. Verondersteld wordt dat de toegenomen helderheid van het water zou kunnen leiden tot herstel van de ansjovis populatie/visserij, die in het begin van de zestiger jaren vrijwel uit de westelijke Waddenzee verdween.In samenhang met de teruglopende fosforbelasting wordt gewezen op de mogelijke risico's van de daardoor veranderde N/P verhouding.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors