IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Algenonderzoek in mesocosms en modellering
Riegman, R. (1993). Algenonderzoek in mesocosms en modellering. BEON Rapport = BEON-report(4). [S.n.]: [s.l.]. 1-19 pp.
Part of: BEON Rapport = BEON-report. Programma Bureau BEON: Den Haag. ISSN 0924-6576, more

Available in  Author 

Author  Top 
  • Riegman, R.

Abstract
    In 1993 is een prototype voor een pelagisch mesocosm geconstrueerd en uitvoerig uitgetest. Een goede overleving en reproductie werd waargenomen voor alle bacterie-, fytoplankton- en microzooplankton. Voor copepoden is het minder duidelijk in hoeverre dit kweeksysteem een garantie biedt voor ongestoord foerageer- en reproductie-gedrag. Bij de eerste test-run werd een algenbloei geïnduceerd en werd de dynamiek van algenbiomassa, soortsamenstelling en microzooplankton grazing activiteit onderzocht. Daarnaast is gewerkt aan een methode om de begrazingsdruk en groeisnelheden van individuele algensoorten in mengpopulaties te meten. Deze methode is op dit moment nog in de ontwikkelingsfase.Op grond van de ervaringen met het prototype zijn vier kweekvaten operationeel opgeleverd medio november. Op dit moment wordt een mengsel van bacteriën, algen en microzooplankton onder identieke omstandigheden in deze vaten geïncubeerd ten einde de variatie tussen de verschillende vaten te testen. De eerste resultaten geven aan dat een hoge statistische reproductie bereikt kan worden. Dit maakt de kweeksystemen bruikbaar voor de studie naar het effect van eutrofiëring op de productiviteit van het pelagisch voedselweb. Tevens zal onderzocht kunnen worden in hoeverre N/P en ammonium/nitraat verhoudingen invloed hebben op het optreden van schadelijke algenbloeien.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author