IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ruimtelijke verschillen en temporele fluctuaties in het voorkomen van bodemdieren in het Deltagebied: een verkennende studie
Craeymeersch, J.A. (1999). Ruimtelijke verschillen en temporele fluctuaties in het voorkomen van bodemdieren in het Deltagebied: een verkennende studie. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C056/99. RIVO: Yerseke. 75 pp.
Part of: Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden, more

Available in  Author 
    VLIZ: Open Repository 103548 [ OMA ]

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Craeymeersch, J.A., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author