IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Morfologisch model Westerschelde: verkennende studie naar operationalisering
Winterwerp, J.C.; Kuijper, C. (2002). Morfologisch model Westerschelde: verkennende studie naar operationalisering. WL | Delft Hydraulics: Delft. 62 pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Dredging; Hydrodynamics; Modelling; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Project Top | Authors 

Authors  Top 
  • Winterwerp, J.C., more
  • Kuijper, C., more

Abstract
    Beschrijft een voorstudie naar de ontwikkeling van een morfologisch model (instrumentarium) voor de Westerschelde. De resultaten zijn gebaseerd op een literatuurstudie, een workshop met experts en beheerders en discussies met experts en beheerders. Beschrijft het programma van eisen en een plan van aanpak om z'n model te realiseren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors