IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ontwikkeling ondiepwater zone rond de Platen van Valkenisse periode 1990-heden
van Maldegem, D.; Willemse, B.; Arends, A. (2000). Ontwikkeling ondiepwater zone rond de Platen van Valkenisse periode 1990-heden. Werkdocument RIKZ, 2000/823x. RIKZ: Netherlands. 28 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
    Channels; Dredging; ANE, Netherlands, Westerschelde, Platen van Valkenisse [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Project Top | Authors 
  • MOnitoring VErruiming Westerschelde, more

Authors  Top 
  • van Maldegem, D., more
  • Willemse, B.
  • Arends, A., more

Abstract
    De Westerschelde is verruimd naar een diepganng 48'-43' in de periode 1997-1999. Er is voornamelijk in het oostelijk deel deel van de Westerschelde gebaggerd, waarbij een belangrijk deel is gestort in het westelijk deel. De effecten hiervan worden, zoals in de MER is aanbevolen, geëvalueerd. RIKZ voert samen met RWS Directie Zeeland deze monitoring en evaluatie uit. Doelstelling van deze studie is meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van het ondiepwater areaal, de ontwikkelingen van de nevengeulen en de verdeling tussen hoofd- en nevengeulen in het Oostelijk deel en de mogelijke oorzaken van deze ontwikkelingen. Geconcentreerd is op het gebied rond de Platen van Valkenisse.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors