IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beoordeling van de effecten van de verdieping 48'-43': plan van aanpak - rapport 2
(1997). Beoordeling van de effecten van de verdieping 48'-43': plan van aanpak - rapport 2. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 79 + 1 map pp.

Available in

Keywords
    Dredging; Environmental effects; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine

Project Top 
  • MOnitoring VErruiming Westerschelde, more

Abstract
    De verdieping van de Westerschelde is op 27 juni 1997 gestart. Deze zal vier jaar duren tot medio 2001 en omvat de werkzaamheden wrakkenberging, verlaging van de drempels en verruiming van geuldelen, aanleg van geulwandverdedigingen en het uitvoeren van herstelwerken om het effect van de verdieping op de natuur te compenseren. De meeste activiteiten zullen effect hebben op het fysisch, chemisch en biologisch functioneren van het watersysteem. Teneinde de omvang van de gevolgen van de komende verdieping te leren kennen en vast te leggen en indien nodig het beleid te kunnen aanpassen is het project Monitoring Verdieping Westerschelde (MOVE) opgestart. In dit rapport wordt de werkwijze, doelstelling en projectstructuur van dit project nader toegelicht in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt naast een metingenplan (uitgewerkt in Bijlage 2) de verwachting van de toekomstige ontwikkelingen in de Westerschelde, zoals die in het rapport getiteld " Ontwikkelingen in de Westerschelde, prognose voor de

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top