IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Klei van Boom: een analyse van sedimentmonsters afkomstig uit de Westerschelde
Limburg, J. (2001). Klei van Boom: een analyse van sedimentmonsters afkomstig uit de Westerschelde. MEDUSA Explorations: Groningen. 11 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Clays; Mud; Pollution; Sediments; Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Limburg, J.

Abstract
    Dit rapport beschrijft de resultaten van de analyse van een 13-tal sedimentmonsters afkomstig van twee lokaties in de Westerschelde. Doel van de analyse is te bepalen of er zich aantoonbare hoeveelheden materiaal uit de boorspecie van de Westerscheldetunnel in de monsters bevinden en of er zicht te krijgen is op de sedimentatiesnelheid in de bemonsterde gebieden. Het resultaat van de analyse is dat er zich ten oosten van de tunnelboring inderdaad specie afgezet heeft, de afschatting is dat er zich in de bovenste 5cm van de "oostelijke" monsters tussen de 10% en 40% Boomse klei bevindt, hetgeen overeenkomt met een laagje van tussen de 0.5 en 2cm dikte.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author