IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde: periode juli-september 1999: datarapportage
van Maldegem, D.; Arends, A. (1999). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde: periode juli-september 1999: datarapportage. Werkdocument RIKZ, AB-99.852x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
    Sedimentation; Sediments; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van Maldegem, D., more
  • Arends, A., more

Abstract
    In de periode die is beschreven in dit rapport (juli-september 1999) is alleen gebruik gemaakt van in situ troebelheidsmetingen. Hoofdstuk 2: overzicht van de uitgevoerde metingenHoofdstuk 3: presentatie van de resultaten van de gemeten slibconcentratie in juli-september 1999Hoofdstuk 4: vergelijken van de resultaten met deze van de referentieperiode en worden de waarnemingen vergeleken met langjarige gemiddeldenHoofdstuk 5: overzicht van de slibstortingen in de omgeving van Terneuzen en Baalhoek. Enkel havenslibstortingen zijn gerapporteerd.Hoofdstuk 6: invloed van de afvoer van de ScheldeHoofdstuk 7: conclusies en aanbevelingen

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors