IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Toelichting bij de geomorfologische kartering van de Westerschelde 2001: op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000
Loomans, P.M. (2002). Toelichting bij de geomorfologische kartering van de Westerschelde 2001: op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000. RWS-Meetkundige Dienst, Afdeling GAE: Delft. 8 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Aerial photography; Geomorphology; Mapping; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Loomans, P.M.

Abstract
    Het te karteren gebied loopt van de lijn Vlissingen-Breskens stroomopwaarts tot de Nederlands-Belgische grens. Het betreft het intertijdengebied, d.w.z. alle platen, slikken en schorren van dijkvoet tot dijkvoet.Deze geomorfologische kartering dient als basisinformatie voor monitoring van de effecten voortvloeiend uit de baggerwerkzaamheden t.b.v. de verdieping van de vaargeul van de Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author