IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kwaliteit van de waterbodem in de Zeeschelde en Westerschelde: resultaten van de bemonstering in januari en februari 1993: kort verslag veldonderzoek
Kerdijk, H.N. (1993). Kwaliteit van de waterbodem in de Zeeschelde en Westerschelde: resultaten van de bemonstering in januari en februari 1993: kort verslag veldonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 26 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Heavy metals; Pollution; Soils; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water
Author keywords
    Water bottom; Waterbodem

Author  Top 
  • Kerdijk, H.N.

Abstract
    In januari en februari 1993 is een inventarisatie gehouden naar gehaltes van zware metalen en organische microverontreinigingen van de Zeeschelde en Westerschelde. De analyses zijn uitgevoerd in de fractie 63 mu m van 14 lokaties en in het totale monster van 6 lokaties. Het onderzoek was ongeveer analoog aan dat in de jaren 1990 t/m 1992. In het algemeen nemen de concentraties van microverontreinigingen af in de richting van de Noordzee, als gevolg van een toename van het aandeel van relatief schoon marien sediment in de waterbodem in dezelfde richting. Ten opzichte van de concentraties in hun omgeving zijn relatief hoge concentraties gemeten van arseen, koper en lood op de drempel van Hansweert; van kwik op de drempel van Bath; van koper op de drempel van Krankeloon; en van PAKS nabij Terneuzen en Bath. De resultaten van de analyses aan de monsters van 1993 zijn vergeleken met die van de voorgaande jaren aan de hand van de verhouding met aluminium voor wat betreft de metalen en de verhouding met organische

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author